Baza materială:

6 săli de grupă ale căror spaţii educaţionale sunt amenajate cu mobilier modern:

jocuri şi jucării specifice nivelului de vârstă al preşcolarilor

bibliotecile grupelor cuprinzând carte pentru copii

2 imprimante

C.D. player

 aparate de proiecţie

casete video şi audio

videoproiector