MISIUNEA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM NORMAL ,,ELISABETA ROSETTI” ROSEȚI

 

Grădinița cu Program Normal ,,Elisabeta Rosetti”Roseți se vrea un loc prietenos, în care toţi copiii să beneficieze de programe educaţionale îmbunătăţite continuu. Profesorii vor acţiona pentru construirea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor prevăzute de programele şcolare, care să le permită preşcolarilor adaptarea eficientă în şcolaritatea următoare şi în societatea aflată în plină schimbare, dar şi pentru dobândirea normelor, atitudinilor şi valorilor fundamentale care îi vor călăuzi în viaţă.

Demersul educaţional al Grădiniței cu Program Normal ,,Elisabeta Rosetti”Roseți va promova egalitatea şanselor, responsabilizarea părinţilor pentru educaţia timpurie dar şi dezvoltarea interacţiunii cu comunitatea locală.

Valorile cheie: răspundere publică, egalitate de şanse, eficienţă, cooperare, toleranţă.