Activitatea unei zile

08.00 – 09.00

  • JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LA ALEGERE

09.00 – 11.30

  • ACTIVITĂȚI LIBER – ALESE DESFĂȘURATE PE CENTRE TEMATICE
  • ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENTIALE
  • ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
  • GUSTARE

11.30 – 13.00

  • JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI RECREATIVE
  • ACTIVITĂȚI OPȚIONALE

Întâlnirea de dimineață

Ziua începe cu întâlnirea de dimineaţă, unde copiii completează calendarul naturii, reactualizează cunoştinţele acumulate în ziua precedentă, se face prezenţa, se desfăşoară diverse jocuri care fac legătura cu tema nouă, ce urmează a fi predată.

Alfabetizare

Prin activităţile derulate în acest centru se formează şi se dezvoltă competenţele lingvistice, de îmbogăţeşte vocabularul activ şi pasiv al preşcolarilor, se pun bazele scris-cititului.

Activitati manipulative

Se dezvoltă operaţiile prematematice, capacitatea de a utiliza un limbaj matematic, de a cunoaşte formele geometrice.

Stiință

Prin activităţile derulate în acest centru sunt satisfăcute nevoile de cunoaştere a copilului vis-a-vis de mediul înconjurător, se explorează prin toţi analizatorii mediul înconjurător.

Artă

Se desfăşoară activităţi de pictură, desen, modelaj

Joc de rol

Jocurile care se derulează în acest centru dezvoltă în special competenţele socio-afective Aici copiii învaţă despre societate, despre jocuri de familie fiind astfel pregătiţi pentru viaţa de adult.

Constructii

Aici copiii transpun prin construcţiile lor elemente întâlnite în realitatea înconjurătoare.

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE - 
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE

        Are ca scop primordial dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor structurilor verbale orale. Totodată, prin activităţile desfăşurate, ne propunem să dezvoltăm creativitatea şi expresivitatea limbajului oral şi să educăm exprimarea corectă din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic a celor mici.

DOMENIUL PSIHOMETRIC

    Prin activităţile de Educaţie Fizică, ne dorim formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază, stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării independente a deprinderilor însuşite, dar şi cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stării de sănătate.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE

    Activitatea de Educaţie pentru Societate îşi propune să educe trăsăturile pozitive de voinţă şi caracter, şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi, şi a abilităţii de relaţionare. Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate, dezvoltarea comportamentelor de cooperare, pro-sociale, pro-active, reprezintă deziderate ale acestei activităţi. Activitatea Practică are în vedere formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică, îmbogaţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor proiecte creative.

DOMENIUL ŞTIINŢE

   Activitatea matematică îşi propune dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice, a capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre, unităţi de măsură, figuri geometrice, precum şi a capacităţii de rezolvare de situaţii problematice, prin achiziţia de strategii adecvate. Cunoaşterea mediului este o categorie de activitate menită să stimuleze curiozitatea privind explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare prin explorarea acestuia. Dezvoltarea capacităţii de observare şi stabilire de relaţii cauzale, spaţiale, temporale, utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi mediul înconjurător, dar şi formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător, în vederea educării unei atitudini pozitive faţă de acesta reprezintă, de asemenea, obiective ce se doresc a fi atinse prin activităţile instructiv-educative desfăşurate în grădiniţa noastră.

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV

    Activităţi de Educaţie Muzicală prin care urmărim să formăm capacitatea de receptare a lumii sonore şi a muzicii, a capacităţii de exprimare prin muzică, dar şi să facem cunoscute preşcolarilor marile valori ale creaţiei muzicale naţionale şi universale. Activităţi de Educaţie Plastică care îşi propun să formeze deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi, modelaje şi să stimuleze expresivitatea şi creativitatea prin limbaj artistic-plastic.